Intelihenteng Disenyo para sa mga Ateista - Ang Kilusang Raelian
Ang aklat na kung saan ay literal wala sa loob ng mundong ito. I-download at basahin para sa iyong sarili!

Ang Kilusang Raelian

Papaano kung, sa libo-libong pagkakataong pagpapakita ng mga UFO taun-taon, ay may isang taong nakasakay na at nakausap ang mismong piloto ng isa sa mga UFO? At papaano kung ang taong ito ay binigyan ng ilang impormasyon ng taga-ibang planetang ito na naglalaman ng pagpapaliwanag tungkol sa lihim na kasaysayan ng kung paano nalikha ang lahat ng mga may buhay sa ating planeta at pati na ang kung ano ang maaring kahihinatnan ng ating kinabukasan? At, paano kung dekada na pala ang nakaraan nang ang lahat ng impormasyong ito ay nagawa ng mailathala at ito’y kinilala naman ng libo-libong mga tao, kasama na ang mga siyentipiko at ng mga manunulat ng ating kasaysayan?
Hindi mo ba gugustuhing mabasa ang mga ganitong aklat?
Ang Web site na ito ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataong malaman ang mga hindi pangkaraniwang “Mensahe” na nagmula pa sa likod ng mga bituin.
Sa gulang na 27, Si Claude Vorilhon (ngayon ay mas kilala sa tawag na “Rael”) ay namuhay at nahumaling sa pagiging karerista ng kotse at naghahanap-buhay bilang isang mamamahayag. Pero ang lahat ng ito ay nagbago mula noong Disyembre 13, 1973, nang sa kanyang paglalakad papunta sa kanyang pinapasukan ay nakaenkwentro niya ang isang UFO na naging dahilan ng pagbabago ng takbo nga kanyang buhay. At ang sumunod na pangyayari, nakapaglibot siya sa buong Mundo upang ipalaganap at ipahayag ang lahat ng kanyang mga kagila-gilalas na karanasan sa pamamagitan ng pagpapainterbyu sa medya at pagpupulong.
Makinig kay Rael kung paano niya idedetalye ang mga naging buhay niiya.
Noong kasagsagan ng kanyang pakikipag-enkwentro sa taga-ibang planeta, madalas na makatanggap si Rael ng mga mensahe na makapagbagbag damdamin sa lahat ng aspeto ng buhay. Maging ang iyong interes ay nakasalalay sa sinaunang kasaysayan, makabagong agham, mga UFO, banal na kasulatan o kahit pa ang maka-siyensyang kathang-isip, tiyak na makakapulot ka ng mga bagong perspektibo mula sa pagbabasa ng mga ito.
Ang video na ito ay magbibigay ng buod ng ilan sa mga puntong makahulugan kay Rael.